Makrotillsynsbeslut 26.6.2024

Se också

Pressmeddelande 27.6.2024: Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och buffertkraven för bankerna oförändrade