Anmälan om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Mer information och instruktioner för att fylla i anmälan finns här.

Du kan logga in till Finansinspektionens e-tjänster på denna adress: https://asiointi.finanssivalvonta.fi/