Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn

Föreskrifter och anvisningar 4/2018 (pdf)

Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn

  • gäller från 1.7.2018 tills vidare
  • ändringsdatum 23.1.2020

Föreskrifter och anvisningar 4/2018 Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar (pdf) (versionen 1)

Läs mer

Föreskriftssamling