Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn

Föreskriter och anvisningar 4/2018 (pdf)

Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn

  • gäller från 1.7.2018 tills vidare

Läs mer

Föreskriftssamling