Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet

Föreskrifter och anvisningar 3/2011 (pdf)

Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet

  • gäller fr.o.m. 1.1.2012 tills vidare
  • ändringsdatum 20.8.2021

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Föreskrifter och anvisningar 3/2011 Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet (versionen 9) (pdf)

Läs mer

Tillsynsmeddelanden

Föreskriftssamling