Hållbar finansiering

Regleringen om hållbar finansiering utgör en omfattande samling regler som gäller företag verksamma på finansmarknaden. Här har vi samlat både regler om hållbar finansiering som gäller hela den finansiella sektorn eller en större grupp företag under tillsyn, och regler som är under beredning. Obs! I de sektorspecifika reglerna läggs eventuellt också avsnitt om hållbar finansiering till (länk: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/regelverk-per-sektor/.

Se också temasidan om hållbar finansiering.

Länkar till regelverk

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (på finska)

Direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista 2014/95(på finska)

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevat suuntaviivat2017/C 215/01 och Ilmastoon liittyvien tietojen raportointia koskeva täydennysosa 2019/C 209/01 (på finska)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2089 vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta(på finska)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (på finska)