Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Finländska kreditinstitut

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

COREP OF Kapitalbas

 

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LR Kapitaltäckning

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LE Stora exponeringar

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LCR DA Likviditetskrav

Månatligen
Läget på kalendermånadens sista dag

Den 15:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

se ovan

COREP NSFR Krav på kapitalanskaffning

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP ALM

Månatligen
Läget på kalendermånadens sista dag

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Den 15:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP FRTB
En grundlig revidering av
kapitaltäckningsreglerna för
handelsportföljen

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

REM BM
Ersättning

REM HE
Högavlönade anställda

REM HR Institution
Uppgifter om högre kvoter

Årligen per 31.12.

Senast 15.6.

se ovan

G-SII
Tilläggsrapportering för
specificering och
fastställandet av G-SII buffertar

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

3.7., 2.10., 2.1., 3.4.

5/2014 avsnitt 3
Rapportering av inteckning av tillgångar

AE

 

 1. Delarna A, B och D kvartalsvis: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 2. Del C årsvis: 31.12.
 3. Del E halvårsvis: 30.6., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

6/2014 avsnitt 3
Rapportering av finansieringsplaner
FP Årligen per 31.12.

Senast 15.3.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP CR Årligen per 31.12.

Senast 11.4.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP RM Årligen per 31.1.

Senast 3.3.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP IMV Årligen per 30.9.

Senast 14.10.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP IFRS9 Årligen per 31.12.

Senast 11.4.

Europeiska bankmyndighetens beslut EBA/DC/501

IRRBB ad hoc*

Kvartalsvis
 31.12., 31.3., 30.6., 30.9.

19.2,.21.5,.19.8

Beslut av Europeiska bankmyndigheten EBA/DC/498

ESG ad hoc*

Halvårsvis eller årsvis

31.12, 30.3

15.3., 17.6., 13.12

3/2020 anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen

COVID19

Kvartalsvis

(ända till 12/2022)

12.5., 11.8., 11.11., 11.2. 

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

 

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

se ovan

R Ränterisk

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 20 bankdagar

se ovan

3/2015 Luototussuhteen laskenta

LTC Rapporten om belåningsgraden

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

7/2015 avsnitt 5
Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat

RVA

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

10.5., 10.8., 10.11., 28./29.2.

7/2012 avsnitt 4
Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

KP

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 15 bankdagar

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Föreskrifter och anvisningar 6/2019

CSDR9 

Kvartalsvis 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.

* Rapporteringsinstitut definierade separat

** Rapportering av internaliserad avveckling (CSDR)
Rapporteringsplikten baserar sig på rapportörens egna anmälan

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

 

Utländska kreditinstituts finländska filialer som tar emot inlåning (säte inom EES)

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

 

COREP OF Kapitalbas

Endast C 15.00 (CR IP Losses) Exponeringar och förluster från utlåning där säkerheter har ställts i form av fast egendom

Årsvis
31.12.

11.2.

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

se ovan

3/2015 Beräkning av kreditförhållande

LTC Rapportering av kreditförhållande

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Utländska kreditinstituts finländska filialer som driver annan verksamhet än inlåning (säte inom EES)

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

 

COREP OF Kapitalbas

Endast C 15.00 (CR IP Losses) Exponeringar och förluster från utlåning där säkerheter har ställts i form av fast egendom

Årsvis
31.12.

11.2.

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

3/2015 Beräkning av kreditförhållande

LTC Rapportering av kreditförhållande

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Anmälningar

Finländska kreditinstitut

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar och -adress

Tillsynsmeddelanden
7.5.2015 - 18/2015
5.6.2015 - 24/2015

Europeiska centralbankens förordning (EU) 1163/2014 (ECB/2014/41) och beslut (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) 

Insamling av uppgifter för tillsynsavgifter till Europeiska centralbanken

COF

Årsvis

Senast 1.7.

Kreditinstitutslag

1. Bolagsstämmans beslut om stora maximikvoter för rörliga ersättningar – 8 kap 8 §
Tillsynsmeddelande 22/2015 – 29.5.2015 innehåller den blankett som ska användas.

 

Utan dröjsmål

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

2. Uppgifter om den som förtjänar mer än en million per år – 8 kap 16 §
Tillsynsmeddelande 35/2018 – 18.6.2018 innehåller en blankett och en länk till EBAs anvisningar (= High earners)

Årsvis

30.6.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

3. Rapportering av ersättningars utveckling – 8 kap 16 § (Finansinspektionen kontaktar de berörda bolagen direkt)
Tillsynsmeddelande 35/2018 – 18.6.2018
innehåller en blankett och en länk till EBAs anvisningar (= Benchmarking)
Årsvis

30.6.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

15/2021

Kreditinstitutslag 7 kap. 4 §

Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 2 avsnitt 14 §

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

LSI-tillsynsobjekt:
Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (Se närmare). Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

SI-tillsynsobjekt:
Fit &  Proper -blanketten(word)

Inte via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation.

 

Omedelbart efter utnämningsbeslutet eller en förändring i uppgifterna, senast två veckor efter beslutet eller den tidpunkt då personen tar emot uppdraget.

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation

8/2014

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

 

 

 • avsnitt 9.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Rapport om störningar (excel)

 

Omedelbart när de yppat sig

hairio(at)finanssivalvonta.fi

Från och med den 1 februari 2023 via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.

 • se ovan

Rapportering av allvarliga betaltjänstincidenter

Anmälningsblankett (excel)

 

I enlighet med tidsfristerna i Europeiska bankmyndighetens riktlinjer (EBA/GL/2021/03)

hairio(at)finanssivalvonta.fi

Från och med den 1 februari 2023 via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.

 • avsnitt 9.2

Årsanmälan om förluster på grund av operativa risker

Skadeanmälan (word)

 

opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

5/2019 avsnitt 13.4

Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

Blanketten finns bara på finska: Suurten asiakasriskien ylitysraportointiin tarkoitettu ylitysilmoituslomake (excel)

 

Omedelbart när en överskjutande exponering upptäckts

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2023 avsnitt 3

Föreskrift om rapportering av kreditinstitutens och deras konsolideringsgruppers fastighetsinnehav

Blanketter finns tillgängliga på  FI:s webbplats

Årsvis per 31.12.

Senast 1.4.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Statsrådets förordning 208/2014
Kreditinstitutslag (610/2014) 3 avsnitt 1 § och
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 11 §

Förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut

 

IMAS portal

9/2017

Bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav

Tillsynsmeddelande  55/2017 – 3.10.2017

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Förordning (EU) 2017/847 (förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel)

5/2018 Uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren vid överföring av medel

Anmälan om underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter om en betalare eller en betalningsmottagare och om vidtagna åtgärder.

Blanketten finns tillgänglig på FI:s webbplats 

 

Omedelbart och senast tre månader efter att betaltjänstleverantörens upprepade försummelse har upptäckts.

maksuntiedot(at)fiva.fi

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar och adress

Tillsynsmeddelande
28.1.2022 – 8/2022

Kapitalkravsförordning (EU) 575/2013)
(artikel 4.1.145)

Rapporteringsskyldighet för små och icke-komplexa institut om uppfyllande av kraven Årsvis

31.3.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

3/2014 Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar  

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

RA1.1 avsnitt 4
(Kreditinstitutslag 5 avsnitt 15§)
TaYL 6 avsnitt 33 §)
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsnitt 2
Rapportering av interna transaktioner

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5, 15.8, 15.11., 28./29.2.  

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

RA1.2 avsnitt 4
Kreditinstitutslag 5 avsnitt 13 §
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 2 avsnitt 10§
Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 

I förväg

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2012 avsnitt 8 Anmälan om utläggning av verksamhet

 

I förväg

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016 avsnitt 13.2.2

Inlämning av bokslutshandlingar

 • En kopia av bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen
 • En kopia av revisionsberättelsen
 • En kopia av protokollet från den bolagsstämma eller motsvarande organ som behandlat bokslutet

Årsvis

Årligen inom två veckor efter fastställt bokslut

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

Finansiella rapport

(bolagets halvårsrapport och uppgifter som bolaget offentliggör regelbundet för tre och nio månader om sitt verksamhetsresultat och finansiella ställning)

 

Enligt rapporteringsperiod

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016 avsnitt 13.3.2

Revisorns rapporter till företaget under tillsyn, företagets holdingföretaget eller företagets dotterföretag

 

Inom två veckor efter att rapporten avgetts till företaget under tillsyn

Kreditinstitutslag 4 kap. 7 § 2 mom.

Kreditinstitutet får inte inleda sin verksamhet förrän det till Finansinspektionen har gett in

 1. ett fullständigt handelsregisterutdrag inklusive kreditinstitutets bolagsordning eller stadgar,
 2. namnen på medlemmarna och suppleanterna i förvaltningsrådet och styrelsen, på verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt på revisorerna och revisorssuppleanterna samt övriga behövliga uppgifter om dem.

Om det sker förändringar i de uppgifter som nämns i 2 mom. ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dem.

 

 

8/2014 avsnitt 9.3

Årlig bedömning av de operativa riskerna och säkerhetsriskerna som gäller betaltjänster (fritt formulerad riskbedömning)

 

Årligen senast 28.2. Den första bedömningen senast 28.2.2019.

operatiivinenriski(a)finanssivalvonta.fi

Standard 1.5 avsnitt 6

Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 2 avsnitt 9§

Identifiering av ett finans- och försäkringskonglomerat och dess holdingföretag

 

Omedelbart efter att ett företag fått information om att det ingår i ett konglomerat

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

7/2015 avsnitt 5.1 och 5.2

Uppgifter som gäller finans- och försäkringskonglomeratets struktur samt hjälpkalkyler och specifikationer till beräkningen av kapitaltäckningen

Årligen enligt situationen 31.12

Årligen senast 28.2.

FivaRava-vakavaraisuusraportit(at)fiva.fi

       

 

Transaktionsrapportering
Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Inlämningsdagar
2/2018 Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II

Transaktioner med finansiella instrument

 

Utan dröjsmål eller nästä dag