Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar 6/2015 (pdf)

Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag

  • gäller från 1.1.2016 tills vidare
  • ändringsdatum 23.9.2019

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Rapport om störningar (word)

Skadeanmälan (word)

Lämplighetsprövning (Fit & Proper) för försäkringsbolags / försäkringsholdingsammanslutningars ledning (pdf)

Föreskrifter och anvisningar 6/2015 Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag (versionen 1) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling