Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag

​Föreskrifter och anvisningar 6/2015 (pdf)

Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag

  • gäller från 1.1.2016 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Rapport om störningar (word)

Skadeanmälan (word)

Lämplighetsprövning (Fit & Proper) för försäkringsbolags / försäkringsholdingsammanslutningars ledning (pdf)

Läs mer


Kontakta

Jurist Katri Jokinen
telefon 09 183 5393

Jurist Tiina Granlund
telefon 09 183 5521

Uppdaterad


Ämnesord
Föreskrifter Anvisnigar

Föreskriftssamling