Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

Föreskrifter och anvisningar 7/2012 (pdf)

Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

  • gäller fr.o.m. 31.12.2012 tills vidare
  • gäller verksamhet enligt lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010); lagen har upphävts genom lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer (151/2022); angående tillämpning av gamla lagen efter att den nya lagen har trätt i kraft, se 51 § av lagen 151/2022. Ett förslag till en reviderad version av dessa föreskrifter och anvisningar skickas på remiss hösten 2022.

Rapport över hypoteksbanksverksamhet (excel)

Läs mer

Föreskriftssamling