Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

Föreskrifter och anvisningar 7/2012 (pdf)

Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

  • gäller fr.o.m. 31.12.2012 tills vidare

Rapport över hypoteksbanksverksamhet (excel)

Läs mer

Föreskriftssamling