Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 (pdf)

Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser

  • gäller från 1.1.2013 tills vidare
  • ändringsdatum 18.1.2022

Bilagor (excel)

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 (pdf) Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser
(versionen 6)

Bilagor (excel)

Läs mer

Föreskriftssamling