Täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt begravnings- och avgångsbidragskassor

Föreskrifter och anvisningar 19/2013 (pdf)

Täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt begravnings- och avgångsbidragskassor

  • gäller från 1.1.2014 tills vidare
  • ändringsdatum 31.3.2019

Föreskrifter och anvisningar 19/2013 Täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt begravnings- och avgångsbidragskassor (versionen 2)

Läs mer

Föreskriftssamling