Täckning av ansvarsskuld: Tilläggspensionsanstalter och begravnings- samt avgångsbidragskassor

Föreskrifter och anvisningar 19/2013 (pdf)

Täckning av ansvarsskuld: Tilläggspensionsanstalter och begravnings- samt avgångsbidragskassor

  • gäller från 1.1.2022 tills vidare
  • ändringsdatum 9.11.2021

Föreskrifter och anvisningar 19/2013 Täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt begravnings- och avgångsbidragskassor (versionen 3)

Läs mer

Föreskriftssamling