Makrotillsynsbeslut 27.9.2019

Se också

Pressmeddelande 27.9.2019 Makrotillsynsbeslut: Lånetaket och riskviktsgolvet för bostadslån hålls oförändrade - hög skuldsättning ökar hushållens sårbarhet i det allt svagare ekonomiska läget