Administratörer av referensvärden

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Esmas riktlinjer om metod, övervakningsfunktion och dokumentation enligt referensvärdesförordningen 

Esmas riktlinjer om metod, övervakningsfunktion och dokumentation enligt referensvärdesförordningen 

Tillämpningsområde:

  • administratörer enligt definitionen i artikel 3.1.6 i referensvärdesförordningen

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jyrki Manninen, ledande jurist
telefon: 09 183 52 05, e-post: jyrki.manninen(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om icke-signifikanta referensvärden inom ramen för förordningen om referensvärden

Esmas riktlinjer om icke-signifikanta referensvärden inom ramen för förordningen om referensvärden

Tillämpningsområde:

  • administratörer enligt definitionen i artikel 3.1.6 i förordningen om referensvärden
  • rapportörer under tillsyn enligt definitionen i artikel 3.1.10 i förordningen om referensvärden

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jyrki Manninen, ledande jurist
telefon: 09 183 52 05, e-post: jyrki.manninen(at)fiva.fi