Makrotillsynsbeslut 29.9.2015

Se också

Pressmeddelande 29.9.2015: Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för bankerna