Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Föreskrifter och anvisningar 1/2012 (pdf)

Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn

  • gäller fr.o.m. 1.4.2012 tills vidare
  • ändringsdatum 23.1.2018

1. Rekommendationer om utkontraktering av molntjänster

Föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn (versionen 3) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling