Kreditinstitut

Finansinspektionen övervakar att inlåningsbanker och kreditföretag uppfyller de krav i lagstiftningen och Finansinspektionens föreskrifter som gäller inlåningsbankers och kreditföretags verksamhet, kapitaltäckning, riskhantering och risktagning.

I detta avsnitt hittar du meddelanden, rapporter och statistik som berör kreditinstitut.

Finansinspektionens tillsynsobjekt