Sjuk- och begravnings- och avgångsbidragskassor

Finansinspektionens byrå för arbetspensionsanstalter ansvarar för solvenstillsynen i arbetspensionsbolag, pensionsstiftelser, försäkringskassor och i pensionsanstalter som grundats genom lag. Dessutom deltar den aktivt i beredningen och verkställandet av regleringen om pensionsanstalter.

Statistik över sjuk- och understödskassor

Finansinspektionen har utifrån de bokslutsuppgifter som den fått publicerat vissa nyckeltal om sjukkassor. Publicerad statistik finns i arkivet.