Finansinspektionen i sociala medier

Finansinspektionen är aktiv på X (före detta Twitter) och LinkedIn. På X delar vi i huvudsak ut information om Finansinspektionens och de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet. På LinkedIn koncentrerar vi oss på arbetsgivarimagekommunikationen. Dessutom delar vi ut inspelningar om Finansinspektionens evenemang i vår YouTube-kanal och presentationsmaterial på SlideShare. Vi följer med diskussionen om Finansinspektionen i alla kanaler.

Varför svarar Finansinspektionen inte på min fråga om missbruksmisstanke eller ett enskilt företag på X även om jag taggade dem i mitt inlägg?

Finansinspektionen taggas ofta i inlägg på X. Även om vi följer med diskussionen och förmedlar information om den till våra experter, kan vi inte kommentera våra tillsynsobjekts ärenden eller missbruksmisstankar i X-diskussioner.

Detta beror på att tillsynsärenden i huvudsak är konfidentiella. Vi kan inte heller kommentera ärenden som alltjämt är under behandling. Vi publicerar information om våra tillsynsobjekt endast i begränsade fall, till exempel i samband med administrativa påföljder. 

Trots detta är vi tacksamma att de som använder sociala medier kommer ihåg oss och informerar oss om olika ärenden genom att tagga oss i sina inlägg. Sociala medier är dock inte den rätta kanalen att anmäla missbruk.

Hur kan jag berätta Finansinspektionen om mina misstankar om överträdelser

Finansinspektionen har egna kanaler för anmälan om missbruksmisstankar. En anmälan i fritt format om ett tillsynsobjekts förfaringssätt kan lämnas till Finansinspektionens registratur per post, e-post eller fax. Närmare anvisningar hittar du på sidan Anmälan till Finansinspektionen.

Du kan välja den lämpliga kanalen beroende på anmälans natur. Till Finansinspektionen kan man också lämna anmälningar anonymt. Du hittar rekommendationer för anmälningar av olika slag och länkar till anvisningar om dem på sidan Rapportera misstänkta fall av missbruk.

Andra kontakter

Om du ännu funderar på någonting i Finansinspektionens verksamhet, hittar du mera kontaktuppgifter på sidan Kontaktinformation.

Finansinspektionens kanaler i sociala medier