Statistik

Under denna rubrik har vi samlat all den statistik om värdepappers- och kreditmarknaden samt försäkringssektorn som Finansinpektionen publicerar. En del av statistiken uppdateras månatligen, en del fyra gånger per år, en del halvårsvis och en del en gång per år.

Här finns också finansiella nyckeltal för inlåningsbankerna, kreditföretagen, värdepappersföretagen och fondbolagen.