Historiska korta nettoposioner

Positionsdata uppdateras dagligen efter kl. 10 på förmiddagen och efter kl. 17 på eftermiddagen. Finansinspektionen publicerar historiska data om korta positioner som uppnått eller stigit över tröskelvärdet 0,5 procent av bolagets emitterade aktiekapital och positionen vid den tidpunkt då den position som tidigare stigit över 0,5 procent har fallit under detta tröskelvärde. 

Aktuella korta nettopositioner