Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om sjuk- och understödskassor

Föreskrifter och anvisningar

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Försäkringsverksamhet

Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare

Täckning av ansvarsskuld: Tilläggspensionsanstalter och begravnings- samt avgångsbidragskassor

Arbetspensionsförsäkring Sjuk- och bidragskassor

Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare

Sjukkassor samt begravnings- och avgångsbidragskassor

Sjuk- och bidragskassor

Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i begravnings- och avgångsbidragskassor

Sjuk- och bidragskassor