Tillsynsmeddelande 5.9.2019 – 49/2019

Ändring i tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2018 Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II

Genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2018 (Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II) har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esmas riktlinjer (ESMA/2016/1452) om transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II genomförts nationellt. Riktlinjerna ger de tillsynsobjekt som hör till deras tillämpningsområde ytterligare handledning i transaktionsrapporteringen, registerföringen av order och klocksynkroniseringen genom praktiska exempel.

Finansinspektionens anvisningar har utfärdats den 12 december 2017 och de trädde i kraft den 3 januari 2018.

I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de tillsynsobjekt som omfattas av anvisningens tillämpningsområde ska iaktta Esmas riktlinjer. Enligt de ändringar som gjorts i 1 kap. 4 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012) ska fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster iaktta skyldigheten att rapportera transaktioner enligt artikel 26 i förordningen om marknader för finansiella instrument ((EU) 600/2014, MiFIR). På grund av den nationella utvidgningen av transaktionsrapporteringsskyldigheten enligt artikel 26 i MiFIR har en motsvarande teknisk ändring även gjorts i tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2018, dvs. fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster har lagts till tillämpningsområdet för ifrågavarande föreskrifter och anvisningar. Ändringarna i dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 6 september 2019.

Ytterligare information

  • Mikko Heinsalmi, marknadsövervakare, tfn 09 183 5380 eller mikko.heinsalmi(at)fiva.fi
  • Juho Westerlund, marknadsövervakare, tfn 09 183 5310 eller juho.westerlund(at)fiva.fi
  • Henrik Kallio, jurist, tfn 09 183 5210 eller henrik.kallio(at)fiva.fi.

Bilagor