Makrotillsynsbeslut 13.12.2019

Se också

Pressmeddelande 13.12.2019 Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrade