Makrotillsynsbeslut 29.6.2018

Se också

  • Pressmeddelande 29.6.2018 Makrotillsynsbeslut om det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden: Finansinspektionen ställer inget kontracykliskt buffertkrav för kreditinstituten och gör inga ändringar i lånetaket för bostadslån
  • Pressmeddelande 29.6.2018 Finansinspektionens makrotillsynsbeslut om systemriskbuffert för kreditinstituten
  • Presskonferens 29.6.2018: presentation och webcast (på finska)