Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare

Denna sida är avsedd för försäkringsombud och -mäklare. Enligt lag skall alla försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsverksamhet vara registrerade i det försäkringsförmedlarregister som förs av Finansinspektionen. Försäkringsmedlare är skyldiga att rapportera årligen till Finansinspektionen om sin affärsverksamhet.