Makrotillsynsbeslut 22.3.2016

Se också

Pressmeddelande 22.3.2016: Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen höjer inte det kontracykliska buffertkravet för banker och fortsätter förberedelserna för att höja riskvikterna för bostadslån