Koncessioner för kreditinstitut samt anmälningar om finländska kreditinstituts verksamhet utomlands och utländska kreditinstituts verksamhet i Finland

Föreskrifter och anvisningar 3/2016 (pdf)

Koncessioner för kreditinstitut samt anmälningar om finländska kreditinstituts verksamhet utomlands och utländska kreditinstituts verksamhet i Finland

  • gäller från 1.7.2016 tills vidare

Läs mer

Föreskriftssamling