Tillsynsmeddelande 22.12.2017 – 76/2017

Föreskrifter och anvisningar om transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II träder i kraft den 3 januari 2018

Genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar försätts Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMAs riktlinjer (ESMA/2016/1452) om transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II nationellt i kraft. Anvisningarna ger de företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet närmare handledning om transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering med hjälp av praktiska exempel.

Finansinspektionens anvisning har meddelats den 12 december 2017, och den träder i kraft den 3 januari 2018.

Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att de företag under tillsyn som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde iakttar ESMAs riktlinjer. Paragrafhänvisningarna till lagen om handel med finansiella instrument i Finansinspektionens anvisning grundar sig på den propositionen av den nya lagen om handel med finansiella instrument. Paragrafhänvisningarna till lagen om investeringstjänster i Finansinspektionens anvisning grundar sig på de ändringar som föreslås i lagen om investeringstjänster i och med att direktivet om marknader för finansiella instrument II (MiFID II) sätts i kraft.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Mikko Heinsalmi, marknadsövervakare, tfn 09 183 5380 eller mikko.heinsalmi(at)fiva.fi
  • Henrik Kallio, jurist, tfn 09 183 5210 eller henrik.kallio(at)fiva.fi.

Bilagor