Karriär på Finansinspektionen

Arbeta hos oss

Vill du ha ett meningsfullt arbete som ger dig möjlighet att utveckla din kompetens? Se våra lediga tjänster.

Lediga tjänster

Du behöver inte registrera dig för att söka på lediga tjänster i Laura men om du vill skicka in en ansökan krävs registrering. Alla platsansökningar ska skickas via Laura. Vi tar inte emot försenade ansökningar. Uppgifter om kontaktperson finns i respektive ansökan. Tyvärr tar Finansinspektionen inte emot öppna ansökningar.

Som ett led i rekryteringsprocessen kan vi låta utföra lämplighetstest av de sökande. För lämplighetstesten svarar vår samarbetspartner, som genomför testen enligt tillförlitliga metoder för god personbedömning. Alla sökande som genomgår ett lämplighetstest får veta testresultatet.

En personsäkerhetsutredning kan göras av den utsedda personen med personens eget samtycke (Säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om utredningsförfarandet och rättigheterna för den som är föremål för utredning finns på adressen https://supo.fi/sv/sakerhetsutredningarna.

Märk att ansökningshandlingar som gäller en tjänst eller ett tjänsteförhållande är offentliga handlingar.