Tillsynsmeddelande 5.9.2019 – 48/2019

Föreskrifter och anvisningar 7/2019 om tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II

Finansinspektionen har gett ut föreskrifter och anvisningar 7/2019 om tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II, som genomför nationellt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens ”Riktlinjer för tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II” (ESMA-70-156-869). Esmas riktlinjer innehåller ändringar till Esmas tidigare motsvarande riktlinjer ESMA/2015/1341 med anledning av Mifid II-direktivet1. I sin anvisning rekommenderar Finansinspektionen att de auktoriserade tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt som omfattas av anvisningens tillämpningsområde ska iaktta även Esmas nya riktlinjer. Finansinspektionens avvisningar träder i kraft den 16 september 2019.

Ytterligare information

Jyrki Manninen, ledande expert, tfn 09 183 5205 eller jyrki.manninen@fiva.fi

Bilagor

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument