Valvojia koskevat ohjeet

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
ESMAn ohjeet direktiivin 2011/61/EU 25 artiklan soveltamisesta

ESMAn ohjeet direktiivin 2011/61/EU 25 artiklan soveltamisesta

Soveltamisala:

 • Ohje on osoitettu vain valvojalle
ESMAn ohjeet yhteisymmärryspöytäkirjan laatimiseen AIFMD:n mukaisten yhteisöjen valvontaan liittyvästä kuulemisesta, yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta
ESMAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 ja 23 artiklan mukaisesta viranomaisten välisestä yhteistyöstä
Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet kehittyneen menetelmän (AMA) laajennuksista ja muutoksista (EBA/GL/2012/01)

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet kehittyneen menetelmän (AMA) laajennuksista ja muutoksista (EBA/GL/2012/01)

Soveltamisala:

 • Ohje on osoitettu vain valvojalle

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Jukka Korhonen, vanhempi valvoja 
p. 09 183 5089, sähköposti: jukka korhonen(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet kriteereistä direktiivin 2013/36/EU (CRD) 131 artiklan 3 kohdan soveltamisedellytysten määrittämiseen muiden järjestelmän kannalta merkittävien laitosten (O-Sll:t) arviointia varten (EBA/GL/2014/10)
Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet edustavimpia maksutiliin liittyviä maksullisia palveluja koskevien alustavien kansallisten luetteloiden laatimiseen (EBA/GL/2015/01)
EBAn ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista (EBA/GL/2015/19)

EBAn ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista (EBA/GL/2015/19)

Soveltamisala:

 • Ohje on osoitettu vain valvojalle

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Sanna Atrila, johtava juristi 
p. 09 183 5552, sähköposti: sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet vuoropuhelusta luottolaitoksia valvovien toimivaltaisten viranomaisten ja näiden luottolaitosten lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavien lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen välillä (EBA/GL/2016/05)
EBAn ohjeet valvonta- ja arviointiprosessin (SREP) yhteydessä tehtävästä ICT-riskien arvioinnista (EBA/GL/2017/05)
EBAn ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä (EBA/GL/2017/13)

EBAn ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä (EBA/GL/2017/13)

Soveltamisala:

 • Ohje on osoitettu vain valvojalle

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Sanna Atrila, johtava juristi
p. 09 183 5552, sähköposti: sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet merkittävien sivuliikkeiden valvonnasta (EBA/GL/2017/14)
EBAn ohjeet, jotka koskevat vuoden 2020 pragmaattista valvojan arviointiprosessia covid-19-kriisin seurauksena (EBA/GL/2020/10)

EBAn ohjeet, jotka koskevat vuoden 2020 pragmaattista valvojan arviointiprosessia covid-19-kriisin seurauksena (EBA/GL/2020/10)

Soveltamisala:

 • Ohje on osoitettu vain valvojalle

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Pirkko Östring, vanhempi valvoja
p. 09 183 5293, sähköposti: pirkko.ostring(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet asianmukaisista alakohtaisten vastuiden osa-alueista, joihin toimivaltaiset tai nimetyt viranomaiset voivat soveltaa järjestelmäriskipuskuria direktiivin 2013/36/EU 133 artiklan 5 kohdan f alakohdan mukaisesti (EBA/GL/2020/13)
EBAn ohjeet yhteisestä arviointimenettelystä luottolaitosta koskevan toimiluvan myöntämiseksi direktiivin 2013/36/EU 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2021/12)

EBAn ohjeet yhteisestä arviointimenettelystä luottolaitosta koskevan toimiluvan myöntämiseksi direktiivin 2013/36/EU 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2021/12)

Soveltamisala:

 • Ohje on osoitettu vain valvojalle

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta vakavaraisuusvalvojien, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä valvovien viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä direktiivin 2013/36/EU mukaisesti (EBA/GL/2021/15)
EBAn ohjeet valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä sekä valvonnallisista stressitesteistä (EBA/GL/2022/03)
EBAn ohjeet luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta (EBA/GL/2022/04)

EBAn ohjeet luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta (EBA/GL/2022/04)

Soveltamisala:

 • Ohje on osoitettu vain valvojalle

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Taina Erovaara-Williams, johtava asiantuntija
p. 09 183 5422, sähköposti: taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet vakavaraisuuden arviointiprosessin (SREP) direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä (EBA/GL/2022/09 ESMA35-42-1470)
EBAn ohjeet direktiivin 2014/59/EU 39 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista konkreettisista olosuhteista, jotka muodostavat merkittävän uhan rahoitusvakaudelle, ja liiketoiminnan myynnin tuloksellisuuteen liittyvistä tekijöistä (EBA/GL/2015/04)
EBAn ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut tai -toiminnot (EBA/GL/2015/06)
EBAn ohjeet maksusitoumuksiin liittyen talletussuojadirektiivin 2014/49/EU mukaisesti (EBA/GL/2015/09)

Ohjeet maksusitoumuksiin liittyen talletussuojadirektiivin 2014/49/EU mukaisesti (EBA/GL/2015/09)

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Rahoitusvakausvirasto, p. vaihde: 0295 253 500, sähköposti: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

EBAn ohjeet talletusten vakuusjärjestelmien kannatusmaksujen laskentamenetelmiä varten (EBA/GL/2015/10)

EBAn ohjeet talletusten vakuusjärjestelmien kannatusmaksujen laskentamenetelmiä varten (EBA/GL/2015/10)

Soveltamisala:

 • Ohje on osoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle ja talletussuojaviranomaiselle

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Rahoitusvakausvirasto, p. vaihde: 0295 253 500, sähköposti: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Finanssivalvonta: Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

Liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelman vähimmäisperusteita koskevat ohjeet (EBA/GL/2015/21)

Liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelman vähimmäisperusteita koskevat ohjeet (EBA/GL/2015/21)

Soveltamisala:

 • ohjeet on osoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle ja resoluutioviranomaiselle

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Rahoitusvakausvirasto, p. vaihde: 0295 253 500, sähköposti: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Finanssivalvonta: Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo@finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2014/49/EU mukaisista talletusten vakuusjärjestelmien välisistä yhteistyösopimuksista (EBA/GL/2016/02)
EBAn ohjeet direktiivin 2014/49/EU mukaisista talletusten vakuusjärjestelmien stressitesteistä (EBA/GL/2016/04)
EBAn ohjeet pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaisen alaskirjauksen ja muuntamisen järjestyksen ja vakavaraisuusasetuksen/vakavaraisuusdirektiivin keskinäisistä suhteista (EBA/GL/2017/02)
EBAn ohjeet velan pääomaksi muuntamisessa käytettävä muuntokurssi velkakirjojen arvon alaskirjauksessa (EBA/GL/2017/03)
EBAn ohjeet osakkeenomistajien kohtelusta velkakirjojen arvon alaskirjauksessa tai pääomainstrumenttien alaskirjauksessa ja muuntamisessa (EBA/GL/2017/04)
EBAn ohjeet direktiivin 2014/49/EU mukaisista talletusten vakuusjärjestelmien stressitesteistä (EBA/GL/2021/10)

EBAn ohjeet direktiivin 2014/49/EU mukaisista talletusten vakuusjärjestelmien stressitesteistä (EBA/GL/2021/10)

Soveltamisala:

 • Ohje on osoitettu talletussuojaviranomaiselle ja toimivaltaiselle viranomaiselle

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Rahoitusvakausvirasto, p. vaihde: 0295 253 500, sähköposti: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Finanssivalvonta: Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet purkamismahdollisuuksien parantamisesta laitoksille ja kriisinratkaisuviranomaisille (EBA/GL/2022/01)
EBAn ohjeet siirrettävyydestä siirtostrategioiden purkamismahdollisuuksien arvioinnin täydentämiseksi (EPV/GL/2022/11)

EBAn ohjeet siirrettävyydestä siirtostrategioiden purkamismahdollisuuksien arvioinnin täydentämiseksi (EPV/GL/2022/11)

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Rahoitusvakausvirasto, p. vaihde: 0295 253 500, sähköposti: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

EBAn ohjeet kriisinratkaisuviranomaisille alaskirjausta ja muuntamista koskevan vaihtomekanismin julkaisemisesta (EBA/GL/2023/01)

Ohjeet kriisinratkaisuviranomaisille alaskirjausta ja muuntamista koskevan vaihtomekanismin julkaisemisesta (EBA/GL/2023/01)

Nämä ohjeet tulevat voimaan 1. tammikuuta 2024.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:
Rahoitusvakausvirasto, p. vaihde: 0295 253 500, sähköposti: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2014/49/EU mukaisista talletusten vakuusjärjestelmien (talletussuojajärjestelmien) kannatusmaksujen laskentamenetelmistä ja ohjeiden EBA/GL/2015/10 kumoamisesta ja korvaamisesta (EBA/GL/2023/02)
EBAn ohjeet luotonhallinnoijien johto- tai hallintoelimen riittävän tietä-myksen ja kokemuksen arvioinnista kokonaisuudessaan, direktiivin (EU) 2021/2167 mukaisesti (EBA/GL/2023/09)

EBAn ohjeet luotonhallinnoijien johto- tai hallintoelimen riittävän tietämyksen ja kokemuksen arvioinnista kokonaisuudessaan, direktiivin (EU) 2021/2167 mukaisesti (EBA/GL/2023/09)

 • Voimassa 27.6.2024 lukien

Soveltamisala

 • Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdassa määritellyt toimivaltaiset viranomaiset, jotka on nimetty myös direktiivin (EU) 2021/2167 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti; ohjeita sovelletaan siinä määrin kuin kyseiset viranomaiset on nimetty toimivaltaisiksi varmistamaan niiden kyseisen direktiivin säännösten soveltaminen ja täytäntöönpano, joihin nämä ohjeet liittyvät
 • Direktiivin (EU) 2021/2167 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset
 • Direktiivin (EU) 2021/2167 3 artiklan 8 kohdassa määritellyt luotonhallinnoijat

Ohjeita ei sovelleta direktiivin (EU) 2021/2167 2 artiklan 5 kohdan a alakohdassa lueteltuihin yhteisöihin.

Näihin ohjeisiin liittyy

Tiedotteet

Yhteystiedot

Roosa Heinonen, asiantuntija
p. 09 183 5575 tai roosa.heinonen(at)finanssivalvonta.fi

EIOPAn ohjeet valvojan tarkastusprosessista

EIOPAn ohjeet valvojan tarkastusprosessista (EIOPA-BoS-14/179)

 • voimassa 1.1.2016 lukien

Soveltamisala:

 • ohje osoitettu vain valvojille

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Vakuutusvalvonta/Vahinko- ja henkivakuutus
sähköposti: vahinkojahenki(at)finanssivalvonta.fi

EIOPAn ohjeet kollegioiden operatiivisesta toiminnasta

EIOPAn ohjeet kollegioiden operatiivisesta toiminnasta (EIOPA-BoS-14/146)

 • voimassa 1.4.2015 lukien
 • ohjeita 17 ja 18 sovellettu 1.1.2016 lukien

Soveltamisala:

 • ohje osoitettu vain valvojille

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Vakuutusvalvonta/Vahinko- ja henkivakuutus
sähköposti: vahinkojahenki(at)finanssivalvonta.fi

EIOPAn ohjeet kansallisten valvontaviranomaisten toimesta Solvenssi II direktiivin nojalla suoritettavien vastaavuuden arviointien menetelmistä

EIOPAn ohjeet kansallisten valvontaviranomaisten toimesta Solvenssi II direktiivin nojalla suoritettavien vastaavuuden arviointien menetelmistä (EIOPA-BoS-14/182)

 • voimassa 1.4.2015 lukien

Soveltamisala:

 • ohje osoitettu vain valvojille

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot

Vakuutusvalvonta/Vahinko- ja henkivakuutus
sähköposti: vahinkojahenki(at)finanssivalvonta.fi

EIOPAn ohjeet kollegioissa käytävästä järjestelmällisestä tietojenvaihdosta

EIOPAn ohjeet kollegioissa käytävästä järjestelmällisestä tietojenvaihdosta (EIOPA-BoS-15/112)

 • voimassa 1.1.2016 lukien

Soveltamisala:

 • ohje osoitettu vain valvojille

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot

Vakuutusvalvonta/Vahinko- ja henkivakuutus
sähköposti: vahinkojahenki(at)finanssivalvonta.fi

EIOPAn ohjeet tehokkaan vuoropuhelun helpottamisesta vakuutusyhtiöitä valvovien toimivaltaisten viranomaisten ja näiden yhtiöiden lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavien lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen välillä
EIOPAn ohjeet kolmannen maan vakuutusyritysten sivuliikkeiden valvonnasta

EIOPAn ohjeet kolmannen maan vakuutusyritysten sivuliikkeiden valvonnasta (EIOPA-BoS-15/110)

 • voimassa 1.1.2016 lukien

Soveltamisala:

 • ohje osoitettu vain valvojille

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Vakuutusvalvonta/Vahinko- ja henkivakuutus
sähköposti: vahinkojahenki(at)finanssivalvonta.fi

EIOPAn ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

EIOPAn ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä (EIOPA-BoS-15/106)

 • voimassa 1.1.2016 lukien

Soveltamisala:

 • ohje osoitettu vain valvojille

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Vakuutusvalvonta/Vahinko- ja henkivakuutus
sähköposti: vahinkojahenki(at)finanssivalvonta.fi

CEIOPSin (nyk. EIOPA) tason 3 ohjeet Solvenssi II:sta: Sisäisten mallien ennakkoarviointi

CEIOPSin (nyk. EIOPA) tason 3 ohjeet Solvenssi II:sta: Sisäisten mallien ennakkoarviointi (CEIOPS-DOC-76/10)

 • julkaisupäivä 1.3.2010

Soveltamisala:

 • ohje osoitettu vain valvojille

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Vakuutusvalvonta/Vahinko- ja henkivakuutus
sähköposti: vahinkojahenki(at)finanssivalvonta.fi

CEIOPSin (nyk. EIOPA) ohjeet rahoituskriisiin varautumisesta ja hallinnasta

CEIOPSin (nyk. EIOPA) ohjeet rahoituskriisiin varautumisesta ja hallinnasta (CEIOPS-DOC-15/09)

 • julkaisupäivä 1.3.2009

Soveltamisala:

 • ohje osoitettu vain valvojille

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Vakuutusvalvonta/Vahinko- ja henkivakuutus
sähköposti: vahinkojahenki(at)finanssivalvonta.fi

Euroopan valvontaviranomaisten (ESAt) yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä
Euroopan valvontaviranomaisten (ESAt) yhteiset ohjeet koskien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvontakollegioita (JC 2019 81)
ESMAn ohjeet ilmoittamisesta markkinarakenneasetuksen mukaisesti ESMA74-362-2281

ESMAn ohjeet ilmoittamisesta markkinarakenneasetuksen mukaisesti ESMA74-362-2281

Voimassa 29.4.2024 lukien

Ohjeen soveltamisala:

 • Markkinarakenneasetuksen (EMIR) 2 artiklan 8 kohdassa määritellyt finanssialalla toimivat vastapuolet
 • EMIR 2 artiklan 9 kohdassa määritellyt finanssialan ulkopuoliset vastapuolet
 • EMIR 2 artiklan 2 kohdassa määritellyt kauppatietorekisterit
 • toimivaltaiset viranomaiset.

Tiedotteet:

 

Yhteystiedot:

Jyrki Manninen, johtava juristi
09 183 5205, sähköposti: jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi

Juho Westerlund, vanhempi valvoja
09 183 5315, sähköposti: juho.westerlund(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet EMIR-asetuksen ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesta tietojen siirrosta kauppatietorekisterien välillä ESMA74-362-2351

ESMAn ohjeet EMIR-asetuksen ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesta tietojen siirrosta kauppatietorekisterien välillä ESMA74-362-2351

Voimassa 29.4.2024 lukien

Ohjeen soveltamisala:

 • kauppatietorekisterit
 • raportoivat vastapuolet ja niiden puolesta raportoivat yhteisöt
 • toimivaltaiset viranomaiset

Tiedotteet


Yhteystiedot:

Jyrki Manninen, johtava juristi
09 183 5205, sähköposti: jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi

Juho Westerlund, vanhempi valvoja
09 183 5310, sähköposti: juho.westerlund(at)finanssivalvonta.fi