Tillsynsmeddelande 19.1.2024 – 4/2024

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer för rapportering enligt Emir – tillämpas från och med 29.4.2024

Esma har gett ut riktlinjer ESMA74-362-2281 för rapportering enligt Emir.

Finansinspektionen har meddelat att den kommer att följa riktlinjerna.

I enlighet med artikel 16.3 i Esmaförordningen1 ska finansmarknadsaktörerna med alla tillgängliga medel söka följa Esmas riktlinjer.

Tillämpning

Riktlinjerna tillämpas på rapporteringskravet för derivatkontrakt enligt artikel 9 i Emir och på kraven på transaktionsregister enligt artikel 78 och 81.

Ikraftträdande

Riktlinjerna tillämpas från och med den 29 april 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jyrki Manninen, ledande jurist, tfn 09 183 5205 eller jyrki.manninen(at)fiva.fi
  • Juho Westerlund, senior övervakare, tfn 09 183 5310* eller juho.westerlund(at)fiva.fi

Bilaga

Esmas riktlinjer för rapportering enligt Emir  

Se också

De europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer

 


1Esmaförordning (EU) nr 1095/2010

*Telefonnummer har ändrats 28 februari 2024