Tillsynsmeddelande 22.3.2018 – 19/2018

De mest representativa betalkontotjänsterna och upprättande av en avgiftsredovisning

Finansinspektionen har gett ut en förteckning över de mest representativa betalkontotjänsterna och den standardiserade terminologin för dem. Förteckningen baserar sig på 3 § 3 mom. 5 a punkten i lagen om Finansinspektionen (878/2008), det underliggande betalkontodirektivet (2014/92/EU, s.k. PAD) och kommissionens delegerade förordning ((EU) 2018/32) om en standardiserad unionsterminologi.

​Tjänsteleverantörer ska enligt 9 § 2 mom. och 17 a och 17 b § i betaltjänstlagen (209/2010) använda de standardiserade begreppen enligt förteckningen i sin avtalsinformation, kommersiella information och marknadsföringsinformation till konsumenter och i dokumentet med avgiftsinformation om serviceavgifterna och i avgiftsredovisningen. Bestämmelserna tillämpas från och med den 31 oktober 2018.

Tjänsteleverantörerna kan periodisera avgiftsredovisningen per kalenderår, då den första redovisningen över rapporterade uppgifter för 2019 lämnas i januari 2020. Det standardiserade presentationsformatet för avgiftsredovisningen fastställs i kommissionens genomförandeförordning ((EU) 2018/33).

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Kati Neuvonen, telefon (09) 183 53 36 eller kati.neuvonen(at)fiva.fi.