Tillsynsmeddelande 8.6.2018 – 34/2018

ESMAs beslut om produktinterventioner träder i kraft

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) slutliga beslut om produktinterventionsåtgärder för binära optioner och kontrakt avseende prisdifferenser publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 1 juni 2018. Således träder förbudet mot marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella kunder i kraft den 2 juli 2018, medan begränsningarna för marknadsföring, distribution och försäljning av kontrakt avseende prisdifferenser till icke-professionella kunder träder i kraft den 1 augusti 2018.

ESMA publicerade också den 1 juni 2018 frågor och svar (Q&A) med vissa tolkningar om beslutens praktiska tillämpning. 

Närmare upplysningar lämnas av

Jyrki Manninen, ledande expert, tfn 09 183 5205 eller jyrki.manninen(at)fiva.fi
Anu Ranta, marknadsövervakare, tfn 09 183 5395 eller anu.ranta(at)fiva.fi

Bilagor

Finansinspektionens tillsynsmeddelande 21/2018 av den 28 mars 2018
ESMAs pressmeddelande
ESMAs frågor och svar (Q&A, pdf)
ESMAs beslut (EUR-Lex):

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 6 juni 2018.