Ärendehantering

Antal ärenden som var aktiva i Finansinspektionens ärendehantering
(huvudavdelningar och viktigaste ärendetyper inom dem)

St.

Förvaltning

124

Regelgivning

105

Tillsyn

2 119
Exempel på ärendetyper:
Underrättelser; filialer och gränsöverskridande verksamhet

 

147

Fastställande och ändring av bolagsordningar, föreningsordningar och stadgar

 

144

Prospekt 185
Kundbrev till privatpersoner 327
Ledningsprövning (fit & proper) 343
Inspektioner 16
Beviljande och utvidgning av verksamhetstillstånd
30
Övrigt 291
Exempel på ärendetyper:  
Nationellt samarbete 87
Internationellt samarbete 15
  2 639

I försäkringsförmedlarregistret, som inte omfattas av ärendehanteringen, behandlades 563 nya registreringsansökningar och 7 358 ändringsansökningar.

Riksdagens utfrågningar och remisser om lagberedning

Finansinspektionens experter kallades 44 gånger för att höras av riksdagens olika utskott. Från Finansinspektionen begärdes 32 utlåtanden om nationell lagberedning och 82 andra utlåtanden inom dess område.