År 2022 i siffror

antal_anstallda.png

tillsynsobjekt_och_avgiftsskyldiga.png

Informationsbegaranden.png

forsakringsformedlare.png

verksamhetstillstand.png

sanktioner.png