Åtgärdsavgifter

Åtgärdsavgifter, 1 000 euro

Avgiftsskyldiga

2022

2023

Kreditinstitut 149 67
Värdepappersföretag 59 73
Fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder 953 805
Värdepappersemittenter 272 196
Övriga avgiftsskyldiga i den finansiella sektorn 72 85

Finansiella sektorn totalt

1 505

1 226

Försäkringsbolag1 24 133
Arbetslöshetskassor 23 13
Pensionsstiftelser och -kassor 59 47
Sjukkassor och andra försäkringskassor 30 78
Försäkringsförmedlare2 424 550
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 8 21

Försäkringssektorn totalt

568

842

Avgiftsskyldiga totalt

2 073

2 068

1 Liv­, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag

2 Försäkringsmäklare och -ombud