Misstankar om marknadsmanipulation och missbruk av insiderinformation upptäcks och utreds allt effektivare

Finansinspektionen får år efter år allt fler anmälningar om misstankar om marknadsmanipulation och missbruk av insiderinformation. Samtidigt går tillsynsmyndighetens signal- och analyssystem allt effektivare igenom handelsdata och larmar om misstänksam verksamhet. Systemet effektiverar också identifieringen och undersökningen av eventuellt missbruk.

Marknadsplatser och förmedlare har enligt bestämmelserna en skyldighet att meddela Finansinspektionen om misstänkt verksamhet inom handeln. År 2020 mottog tillsynsmyndigheten cirka 200 dylika anmälningar, vilket innebär en ökning med närmare 20 % från året innan och med mer än 100 % från läget för fyra år sedan. Även medborgare rapporterade om misstänkt verksamhet till Finansinspektionen.

Den vanligaste och klaraste formen av misstankar som undersöks är missbruket av insiderinformation. Cirka två tredjedelar av de mottagna anmälningarna gäller detta. Den andra formen av misstanke är marknadsmanipulation, som betyder försök att påverka priset på föremålet för handeln, antingen med vilseledande information eller vilseledande handelsuppdrag. Marknadsmanipulation är svårare att upptäcka än missbruk av insiderinformation, och även med tanke på undersökningar är det en mer komplicerad företeelse.

Systemet larmar om misstänksam verksamhet

Finansinspektionen har under hela året 2020 använt sitt signal- och analyssystem som effektiverar upptäckandet av eventuell marknadsmanipulation och missbruk av insiderinformation. Systemet togs i bruk stegvis redan under det föregående året. Det kan till exempel identifiera misstänksam verksamhet från en stor massa handelsdata, till och med hundratals miljoner transaktioner och miljarder orderbokstransaktioner per år – alltså en mängd som det inte är möjligt att gå igenom manuellt.

Tillsynsmyndigheten har allt mer omfattande handelsdata till sitt förfogande

Marknadsplatser och förmedlare har sin egen viktiga roll och uppgift vid övervakningen av handeln. Deras egna övervakningssystem producerar misstankar om handeln som sänds för vidareutredning till Finansinspektionen, som har tillgång till den mest omfattande informationen och den bästa helhetsuppfattningen om handeln med finska instrument, till exempel aktier.

Finansinspektionens eget system effektiviserar övervakningen genom att till exempel kombinera handelsinformation, börsmeddelanden, såsom resultatvarningar, samt insiderinformation från olika marknadsplatser. Det producerar också automatiskt egna signaler till marknadsövervakare för närmare utredning, till exempel om avvikande handel före ett börsmeddelande eller eventuell manipulativ handel.

Omfattningen av den information som systemet erbjuder i fråga om handelsrapporteringsuppgifterna har för sin del förbättrats av insamlingen av slutkundens identifieringsuppgifter, som i och med MiFiR-regleringen har inletts i EES-länderna.