Tillsynsmeddelande 4.4.2018 – 21/2018

Esma förbjuder binära optioner och begränsar kontrakt avseende prisdifferenser (CFD) för att skydda icke-professionella investerare

 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har beslutat om produktinterventionsåtgärder som gäller marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner och kontrakt avseende prisdifferenser till icke-professionella investerare i Europeiska unionen.

​Marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella investerare förbjuds helt och hållet. Förbudet träder i kraft en månad från det att Esmas slutliga beslut publiceras i Europeiska unionens officiella tidning. 

Marknadsföring, distribution och försäljning av kontrakt avseende prisdifferenser till icke-professionella investerare begränsas. Denna begränsning består av gränser för finansiell hävstång för öppnande av positioner, en regel om marginalavslutning (margin close out) och negativt balansskydd per konto, förbud att använda incitament som uppmuntrar till handel och företagsspecifika riskvarningar som utfärdas på ett standardiserat sätt. Begränsningen träder i kraft två månader efter att Esmas slutliga beslut publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Esmas produktinterventionsåtgärder gäller tre månader i taget. Innan perioden löper ut granskar Esma om det finns ett behov av att förlänga åtgärderna för en ny period på tre månader. De nationella behöriga myndigheterna kan även fastställa mer bestående förbud och begränsningar som gäller den enskilda medlemsstaten, om det finns förutsättningar för det enligt förordningen om marknader för finansiella instrument (EU) nr 600/2014. Finansinspektionen stöder Esmas åtgärder och kommer skilt att bedöma behovet av nationella åtgärder.

Läs mer i Esmas pressmeddelande (pdf)

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jyrki Manninen, ledande expert, tfn 09 183 5205 eller jyrki.manninen(at)fiva.fi
  • Anu Ranta, marknadsövervakare, tfn 09 183 5395 eller anu.ranta(at)fiva.fi

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 28 mars 2018.