Lagbestämda tillsynsavgifter

Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro

 

Avgiftsskyldiga

2019

2020

Kreditinstitut 16 687 17 659
Värdepappersföretag 1 171 1 259
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder 2 170 2 594
Värdepappersemittenter 2 458 2 436
Fondbörsen, clearingorganisationen 315 327
Värdepapperscentralen 228 237
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn 624 696

Finanssektorn totalt

23 653

25 208

Livförsäkringsbolag 1 303 1 468
Skadeförsäkringsbolag 1 393 1 494
Arbetspensionsförsäkringsbolag 2 379 2 556
Arbetslöshetskassor 1 180 1 113
Pensionsstiftelser och -kassor 241 251
Sjukkassor och andra försäkringskassor 95 99
Försäkringsföreningar 5 5
Försäkringsmäklare 112 120
Offentliga sektorns pensionsfonder 644 726
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 258 243

Försäkringssektorn totalt

7 610

8 075

Justeringar från tidigare år och övriga justeringar 199 - 14

Tillsynsobjekt och övriga avgiftsskyldiga totalt

31 462

33 269