Valvottavatiedote 6.6.2018 – 34/2018

ESMAn tuoteinterventiopäätösten voimaantulopäivät

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) lopulliset päätökset binäärioptioita ja hinnanerosopimuksia koskevista tuoteinterventiotoimenpiteistä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 1.6.2018. Näin ollen kielto markkinoida, jaella ja myydä binäärioptioita ei-ammattimaisille asiakkaille tulee voimaan 2.7.2018 ja rajoitukset, jotka koskevat hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä ei-ammattimaisille asiakkaille, tulevat voimaan 1.8.2018.

ESMA on lisäksi 1.6.2018 julkaissut Q&A:n, joka sisältää ESMAn tulkintoja eräistä päätösten käytännön soveltamiskysymyksistä.

Lisätietoja antavat

  • Jyrki Manninen, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5205 tai jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi
  • Anu Ranta, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5395 tai anu.ranta(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet