Lagbestämda tillsynsavgifter

Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro

 

Avgiftsskyldiga

2022

2023

Kreditinstitut 18 894 21 839
Värdepappersföretag 1 977 2 182
Fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 232 3 018
Värdepappersemittenter 2 615 2 842
Fondbörsen, clearingorganisationen 349 387
Värdepapperscentralen 232 251
Övriga avgiftsskyldiga i den finansiella sektorn 766 929

Finansiella sektorn totalt

28 065

31 448

Livförsäkringsbolag 1 639 1 594
Skadeförsäkringsbolag 1 584 1 679
Arbetspensionsförsäkringsbolag 2 783 3 104
Arbetslöshetskassor 1 063 1 128
Pensionsstiftelser och -kassor 210 215
Sjukkassor och andra försäkringskassor 97 104
Försäkringsföreningar 5 5
Försäkringsmäklare 120 136
Offentliga sektorns fonder 861 896
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 244 285

Försäkringssektorn totalt

8 606

9 146

Justeringar från tidigare år och övriga justeringar - 21 96

Avgiftsskyldiga totalt

36 650

40 690