Verksamhetskostnader och finansiering

Verksamhetskostnader och finansiering, 1 000 euro

2020

2021*

Personalkostnader 24 402 26 099
Personalrelaterade kostnader 372 234
Övriga kostnader 4 923 5 886
Tjänster 2 069 2 811
Fastighetskostnader 1 415 1 430
Övriga kostnader 1 439 1 645
Avskrivningar 1 224 912
Tjänster från Finlands Bank 6 163 6 543

Summa kostnader

37 084

39 674

Finansiering

   
Tillsynsavgifter 33 269 35 568
Åtgärdsavgifter 1 531 2 584
Övriga inkomster 2 6
Finlands Banks finansieringsandel på 5 % av kostnaderna 1 854 1 984
Överskott från föregående år 2 328 1 900
Överskott överfört i ny räkning -1 900 -2 368
Summa finansiering 37 084 39 674
*Siffrorna för 2021 är varken granskade av revisor eller fastställda.