Ledning och personal

Personalen 2023

 

Henkilosto_kaikki_fivalaiset_SVE.png

Henkilosto_esimiehet_ja_johto_SVE.png

Henkilosto_asiantuntijat_SVE.png

 

* På grund av ändringar i personalrapporteringen finns det enligt den nya klassificeringen två personalgrupper i stället för de tidigare tre, siffrorna är alltså inte jämförbara med siffrorna för 2022.