Betalkort

Hur använder jag ett betalkort på ett tryggt sätt?

  • Var noga med ditt kort och PIN-koden och förvara dem aldrig på samma ställe.
  • Se till att du får knappa in PIN-koden ostört när du godkänner en betalningstransaktion. Hindra andra personers möjligheter att se din PIN-kod till exempel genom att lägga andra handen över medan du knappar in koden.
  • Glöm inte kortet i terminalen.
  • Om kortet försvinner eller stjäls, ska du omedelbart underrätta spärrtjänsten för bankkort (telefon 020 333) eller din egen bank om detta.
  • Överlämna aldrig kortet till en annan person.
  • Kontrollera regelbundet att kortet finns kvar.
  • Välj lämpliga användningsgränser för ditt kort.
  • Ge aldrig kortets PIN-kod till någon annan.
  • Ge aldrig numret på ditt kort per telefon, med e-post eller på en webbplats, ifall du inte vet att den som frågar efter numret är pålitlig.

Mitt kort stals. Hur stort är mitt ansvar för inköp som gjorts med kortet?

Som kund är du inte ansvarig för obehöriga betalningstransaktioner, om du har agerat med tillbörlig aktsamhet och enligt kortvillkoren. I detta fall ersätter banken dig beloppet på de obehöriga betaltransaktionerna. Ditt ansvar för användningen av kortet upphör också senast då banken eller en annan part som banken uppgett har tagit emot anmälan om förkommande eller obehörig användning av kortet.

Om du själv har varit oaktsam när det gäller användningen, förvaringen eller anmälan om förkommandet, kan du bli ansvarig för obehöriga betalningstransaktioner. Ditt ansvar begränsas dock i så fall till 50 euro, och banken ersätter resten. Ansvarsgränsen gäller emellertid inte om du har förfarit uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.