Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga

Avgiftsskyldiga

31.12.2018

31.12.2019

Kreditinstitut 257 240
Värdepappersföretag 57 56
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder 43 45
Värdepappersemittenter 179 185
Fondbörsen, clearingorganisationen 1 1
Värdepapperscentralen 1 1
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn 163 185

Finanssektorn totalt

701

713

Livförsäkringsbolag 10 10
Skadeförsäkringsbolag 36 35
Arbetspensionsförsäkringsbolag 5 4
Arbetslöshetskassor 26 25
Pensionsstiftelser och -kassor 52 51
Sjukkassor och andra försäkringskassor 124 124
Försäkringsföreningar 5 5
Försäkringsmäklare 86 86
Offentliga sektorns pensionsfonder 3 3
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 45 42

Försäkringssektorn totalt

392

385

Samtliga tillsynsobjekt och avgiftsskyldiga totalt

1 093

1 098

Finansinspektionen övervakar också bl.a. försäkringsombud och anmälningsskyldiga insynspersoner.