Jämförelsewebbplats för betalkonton

En webbplats som jämför betalkonton för konsumenter och tillhörande tjänster öppnades den 31 oktober 2018. På webbplatsen kan man jämföra i Finland verksamma bankers och betalinstituts betalkonton, de vanligaste tjänster som är knutna till dem, prissättningen av tjänsterna och tjänsteleverantörernas kontorsnät. På webbplatsen framgår också huruvida kontomedlen omfattas av insättningsgarantin. Webbtjänsten är gratis.

På webbplatsen kan man jämföra de vanliga betalkonton varifrån uttag och insättning av kontanter kan göras. Jämförande information om till exempel sparkonton med begränsat kontantuttag eller konton med kredit på vilka kontohavaren inte kan sätta in medel finns däremot inte. I jämförelsen ingår ett betalkonto för varje tjänsteleverantör; det vanligaste betalkontot som tjänsteleverantör erbjuder sina konsumentkunder.

Jämförelsewebbplatsen är oberoende och den innehåller uppdaterad information. Finansinspektionen ska tillhandahålla en webbplats och den underhålls av Försäkrings- och finansrådgivningen FINE. Tjänsteleverantörerna är skyldiga att uppdatera sina prisuppgifter alltid när priserna i jämförelsen ändras.

Prisuppgifterna på webbplatsen är grundpriser och tjänsteleverantörernas eventuella rabatter beaktas således inte. Många banker ger rabatt på vissa tjänster till exempel på basis av ålder, medlemskap eller tillhörighet i en viss grupp. Kontakta tjänsteleverantörerna för information om eventuella rabatter.

Själva jämförelsewebbplatsen och den information som tillhandahålls på den grundar sig på bestämmelser i kreditinstitutslagen (610/2014).

Finansinspektionen upprätthåller på denna webbplats en förteckning över de jämförelsewebbplatser enligt kreditinstitutslagen som finns i Finland. I Finland verksamma jämförelsewebbplatser enligt kreditinstitutslagen:

www.fine.fi/maksutilivertailu (för underhållet svarar Försäkrings- och finansrådgivningen FINE).