Åtgärdsavgifter

Åtgärdsavgifter, 1 000 euro

Avgiftsskyldiga

2020

2021

Kreditinstitut 90 53
Värdepappersföretag 22 241
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder 605 1 227
Värdepappersemittenter 142 343
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn 62 67

Finanssektorn totalt

921

1 931

Försäkringsbolag1 63 67
Arbetslöshetskassor 26 24
Pensionsstiftelser och -kassor 51 56
Sjukkassor och andra försäkringskassor 48 56
Försäkringsförmedlare2 413 440
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 9 10

Försäkringssektorn totalt

610

653

Avgiftsskyldiga totalt

1 531

2 584

1 Liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag

2 Försäkringsmäklare och -ombud