Verksamhetskostnader och finansiering

Verksamhetskostnader och finansiering, 1 000 euro

2022

2023*

 

Personalkostnader

26 756

27 988

 

Personalrelaterade kostnader

448

649

 

Övriga kostnader

5 708

6 398

 

        Tjänster

2 456

2 994

 

        Fastighetskostnader

1 434

1 536

 

        Övriga kostnader

1 818

1 868

 

Avskrivningar

1 084

1 039

 

Tjänster från Finlands Bank

6 791

7 273

 

Summa kostnader

40 787

43 347

 

Finansiering

     
Tillsynsavgifter 36 650 40 690  
Åtgärdsavgifter 2 073 2 068  
Övriga inkomster 1 3  
Finlands Banks finansieringsandel på 5 % av kostnaderna 2 039 2 167  
Överskott från föregående år 2 371 2 347  
Överskott överfört i ny räkning - 2 347 - 3 928  
Summa finansiering 40 787 43 347  
*Siffrorna för 2023 är varken granskade av revisor eller fastställda.