Åtgärdsavgifter

Åtgärdsavgifter, 1 000 euro

Avgiftsskyldiga

2018

2019

Kreditinstitut 58 23
Värdepappersföretag 48 41
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder 721 919
Värdepappersemittenter 142 231
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn 44 82

Finanssektorn totalt

1 013

1 296

Försäkringsbolag1 60 35
Arbetslöshetskassor 18 25
Pensionsstiftelser och -kassor 45 32
Sjukkassor och andra försäkringskassor 34 33
Försäkringsförmedlare2 245 385
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 17 8

Försäkringssektorn totalt

419

518

Avgiftsskyldiga totalt

1 432 

1 814

1 Liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag 

2 Försäkringsmäklare och -ombud