Lagbestämda tillsynsavgifter

Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro

 

Avgiftsskyldiga

2021

2022

Kreditinstitut 18 810 18 894
Värdepappersföretag 1 513 1 977
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder 2 806 3 232
Värdepappersemittenter 2 605 2 615
Fondbörsen, clearingorganisationen 357 349
Värdepapperscentralen 243 232
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn 764 766

Finanssektorn totalt

27 098

28 065

Livförsäkringsbolag 1 540 1 639
Skadeförsäkringsbolag 1 576 1 584
Arbetspensionsförsäkringsbolag 2 753 2 783
Arbetslöshetskassor 1 060 1 063
Pensionsstiftelser och -kassor 231 210
Sjukkassor och andra försäkringskassor 102 97
Försäkringsföreningar 5 5
Försäkringsmäklare 131 120
Offentliga sektorns fonder 794 861
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 263 244

Försäkringssektorn totalt

8 455

8 606

Justeringar från tidigare år och övriga justeringar 15 - 21

Avgiftsskyldiga totalt

35 568

36 650